RJs suksesskriterier

RJS SUKSESSKRITERIER

RJs suksesskriterier

RJ søker stadig nye utfordringer og samarbeidspartnere for å videreutvikle RJ-stilen: Lyden av RJ. RJ ønsker å bryte ned de tradisjonelle grensene mellom musikkstiler. Her er nyskaping og kreativitet stikkord sammen med målrettet innsats. Slik ønsker vi å være et av Oslos ledende underholdningsorkestre. Målet er ambisiøst, men RJ har likevel plass til alle – også dem som nettopp har funnet fram instrumentet igjen etter noen års pause. 

Tidlig begynte vi å holde utradisjonelle arrangement og konserter - gjerne med show og med artister. Også i gata spiller vi utradisjonelle, spennende og fengende låter som publikum liker å høre. Vi setter pris på at andre janitsjar-korps/orkestere følger etter oss, både når det gjelder sjanger og stil. Våre suksesskriterier er: Spilleglede - Utadrettet - Godt sosialt miljø - Engasjert - Nyskapende, nemlig SUGEN. Suksesskriteriene gir oss retning til å utvikle oss videre med lyden av RJ, og dermed fortsatt være Oslos ledende underholdningskorps. Vi vil gjerne være det foretrukne valget for potensielle oppdragsgivere og nye medlemmer i Oslo og omegn.
Spilleglede. Vi både har og viser stor spilleglede på øvelser og spilleoppdrag, kombinert med et godt musikalsk nivå. Vi fremfører ikke ting vi ikke kan. Godt musikalsk nivå er også en viktig faktor for godt sosialt miljø.
Utadrettet. Vi søker publisitet og vil nå et størst mulig publikum. Vi har et godt forhold til nærmiljø og skolekorps. Vi er aktive når det gjelder rekruttering.
Godt sosialt miljø. Vi tar godt imot nye medlemmer og tar godt vare på gamle. Turer og sosiale arrangementer arrangeres for å inkludere flest mulig medlemmer.
Engasjerte medlemmer. Vi forventer alltid godt oppmøte og konsentrasjon på øvelser og spilleoppdrag. Vi skal ha dyktige ledere, både musikalsk og administrativt. Vi bør ha minst 80 % fremmøte på øvelsene. På spilleoppdrag må vi alltid bestrebe oss på å få 100 % fremmøte. Si fra i god tid til gruppeleder og dirigent hvis du ikke kan møte.
Nyskapende. Vi har en tydelig profil som et nytenkende og kreativt underholdningskorps. Vi har mange gode ideer, og setter pris på at mange andre korps fra fjern og nær tar etter oss.
Søk
Driftes av Styreportalen AS