Ungdomsgruppe

RJ Ungdomsgruppe

Romsås janitsjar har opprettet en egen ungdomsgruppe om inkluderer ungdommer fra 13 til 26 år. Dette er en gruppe hvor hovedformålet er å forebygge frafall av unge medlemmer samt gjøre overgangen fra skolekorps til janitsjar enklere. 

Hensikten med ungdomsgruppen er at de skal få utvikle seg i en gruppe med jevnaldrende. 

Det er ikke et krav at de skal stille på alle hovedkorpsets øvelser, men at de kan bygge erfaring og trygghet i ungdomsgruppa nok til å spille med de voksne med tiden.
Søk
Driftes av Styreportalen AS